Het traject

Kennismaken

Ik vind het erg belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het klikt. Dat is een voorwaarde om zich veilig te kunnen voelen en dingen met mij te delen. Ik start dus meestal met een kennismakingssessie met het kind en één ouder. Tijdens deze sessie kunnen we elkaar wat leren kennen, verkennen we samen de hulpvraag en kijken we of ik degene ben die kan helpen bij wat jullie nodig hebben.

Werken met het kind

In de eerste 3 tot 5 sessies onderzoek ik de binnenwereld en buitenwereld van je kind. Ik werk spelenderwijs en sluit aan bij de interesses en belevingswereld van je kind. Het gebruik van allerlei spelmateriaal is hierbij essentieel. Hierdoor leer ik het voelen, denken en doen van je kind kennen en krijg ik zicht op wat hij nodig heeft.

Oudergesprek

Na deze eerste sessies vindt een oudergesprek plaats. We bespreken de ervaringen en mogelijke veranderingen en je krijgt tips en adviezen om je kind ook thuis te kunnen ondersteunen. Daarnaast maken we afspraken over het verdere verloop van het traject.

Vervolgsessies

Al knutselend, spelend en pratend geeft je kind vorm aan zijn gevoelens. Hij gaat steeds meer ervaren en aangeven hoe hij het best geholpen kan worden. Uitgangspunt is steeds dat je kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende kwaliteiten heeft die hem  kunnen helpen met problemen en moeilijke situaties. De duur van de therapie is afhankelijk van vele factoren in en om je kind en varieert van 6 tot 15 sessies.

Afronding

Wanneer je kind het vertrouwen voelt dat hij zelf om kan gaan met zijn klachten en als jij je kind voldoende begrijpt om hem hierin te ondersteunen wordt het traject afgesloten in een oudergesprek.

Heb je nog vragen?

Bel me gerust: 06 46650718 of stuur een mail naar: info@binnenstebuitenkindertherapie.nl.